Oferta ubezpieczeń


Kilkunastoletnie doświadczenie pozwala nam tworzyć bardzo atrakcyjne oferty ubezpieczeń dla Państwa. Łączą one w sobie jednocześnie : dokładne potrzeby klienta, niską cenę ubezpieczenia oraz wiarygodność firmy ubezpieczeniowej – szczególnie pod względem prawidłowej likwidacji ewentualnej szkody. Jeśli chcecie Państwo ubezpieczyć profesjonalnie swoją firmę, samochód, dom, mieszkanie, swój pobyt za granicą, czy też wybrać inne spośród oferowanych przez naszą firmę ubezpieczeń, zapraszamy do naszego biura.

W naszej firmie obsługują Państwa specjaliści z doświadczeniem od ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych. W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych honorujemy wszystkie Państwa zniżki wcześniej nabyte. Przy ubezpieczeniu Auto-Casco polecamy skorzystanie ze specjalistycznego komputerowego systemu wyceny samochodu.

Nie musicie Państwo pamiętać o wznowieniu kończącej się umowy umowy ubezpieczenia, czy też terminie raty. Nasz system komputerowy kontroluje wszystkie terminy wznowień i rat z odpowiednim wyprzedzeniem wysyłając do Państwa przypomnienie.

Zapraszamy, jeśli chcecie Państwo tylko porozmawiać o ubezpieczeniu, chętnie odpowiemy na ważne dla Państwa pytania. Zapraszamy.

 1. Ubezpieczenia majątkowe
  • Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych
  • Ubezpieczenia od kradzieży i dewastacji
  • Ubezpieczenie gotówki w lokalu i transporcie
  • Ubezpieczenie elektronicznego sprzętu stacjonarnego i przenośnego
  • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
 2. Ubezpieczenia komunikacyjne
  • Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów pojazdów mechanicznych
  • Ubezpieczenie Auto-Casco
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków /NNW/
  • Ubezpieczenie Assistance
  • Ubezpieczenie ochrony prawnej w ruchu drogowym
 3. Ubezpieczenie cargo
  • Krajowe i zagraniczne
 4. Ubezpieczenia techniczne
  • Ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montażowych
 5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
  • OC deliktowe
  • OC kontraktowe
  • OC produkt
  • OC zawodowe
  • OC spedytora i przewoźnika
 6. Ubezpieczenia finansowe
  • Gwarancje ubezpieczeniowe
 7. Ubezpieczenia grupowe NNW
 8. Ubezpieczenia rolników

 1. Ubezpieczenia majątkowe
  • Ubezpieczenie mieszkań i budynków mieszkalnych
  • Ubezpieczenie elementów stałych, ruchomości domowych
  • Ubezpieczenie budynków w budowie
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
 2. Ubezpieczenia komunikacyjne
  • Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
  • Ubezpieczenie Auto-Casco
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
  • Ubezpieczenie Assistance
  • Ubezpieczenie ochrony prawnej w ruchu drogowym
 3. Ubezpieczenia osobowe
  • Ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych
  • Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
  • Ubezpieczenia chorobowe i zdrowotne
 4. Ubezpieczenia na życie