Ubezpieczenia AC


Ubezpieczenie AC – Autocasco
Jesteś posiadaczem pojazdu mechanicznego?
Chcesz mieć pewność, że Twoje auto jest chronione 24h na dobę od zdarzeń losowych, kradzieży oraz uszkodzeń i zniszczeń spowodowanych przez Ciebie lub nieznanych sprawców?
Wykup AUTOCASCO.
Autocasco jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym. To Ty decydujesz, w jakim stopniu Twoje auto będzie zabezpieczone.Na rynku istnieje wiele Towarzystw oferujących szeroki zakres ubezpieczenia, który możemy dostosować do Twoich potrzeb.

Ubezpieczeniem autocasco mogą być objęte:

 • pojazdy wraz z wyposażeniem podstawowym
 • inne pojazdy napędzane umieszczonym na nich silnikiem, które zasilane są z własnego źródła energii a zdolne do samodzielnego poruszania się po lądzie
 • dodatkowe wyposażenie pojazdu
 • pojazdy nie starsze niż 13 lat

Towarzystwa Ubezpieczeniowe proponują Autocasco, które obejmuje najczęściej szkody powstałe wskutek:

 • nagłego działania siły mechanicznej podczas zetknięcia z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub innymi przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu
 • uszkodzenia przez osoby trzecie
 • uszkodzenia pojazdu przez sprzęt sportowy przewożony na bagażniku zewnętrznym w wyniku zderzenia się tego sprzętu sportowego z przedmiotami z zewnątrz pojazdu
 • pożaru
 • wybuchu
 • pioruna
 • upadku statku powietrznego
 • huraganu
 • zatopienia
 • opadu atmosferycznego
 • deszczu nawalnego
 • gradu
 • powodzi
 • lawiny
 • osuwania się i zapadania ziemi
 • nagłego działania innych sił przyrody
 • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu
 • użycia pojazdu w związku z koniecznością ratowania życia lub zdrowia ludzkiego
 • kradzieży
 • kradzieży wyposażenia pojazdu
 • rabunku (rozboju)
 • uszkodzenia pojazdu w następstwie zaboru pojazdu w celu krótkotrwałego użycia bez zgody i wiedzy właściciela lub w następstwie kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia.

Ubezpieczenie AC obejmuje szkody wyrządzone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europy. Na terenie niektórych państw ochrona ubezpieczeniowa jest ograniczona lub wyłączona.
Aby pojazd mógł być ubezpieczony w zakresie AC muszą być spełnione wymogi zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. Najczęściej na rynku występują zabezpieczenia typu:

 • immobiliser
 • autoalarm
 • blokada skrzyni biegów
 • czynny i aktywny system lokalizacji i odnajdowania pojazdu (np. GPS).

Przy zawieraniu umowy Autocasco musi być określona suma ubezpieczenia pojazdu. W przypadku pojazdów nowych jest to wartość określona w fakturze zakupu, w przypadku pojazdów używanych jest to wartość rynkowa. Wartość rynkową określa się na podstawie katalogów EUROTAX lub INFO-EKSPERT. W szczególnych przypadkach może to być wycena rzeczoznawcy.

Zawierając umowę ubezpieczenia zwróć szczególną uwagę na wariant likwidacji szkody. Może być z wykupioną amortyzacją części, wówczas rozliczysz się z Ubezpieczycielem na podstawie rachunków, faktur bądź zrobi to za Ciebie warsztat naprawiający auto lub bez wykupionej amortyzacji części, co oznacza, że Ubezpieczyciel wyceni szkodę pomniejszając wartość części o zużycie techniczne.

Chcesz mieć tanie i dobre ubezpieczenie AC lub cały pakiet?